همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد مـــــادهــــــــا نابود شدند و بازیکن volef.s32​ توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر volef.danteمصطفیlooo​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم پـادشـاه جـوان و اتحاد مـــــادهــــــــا ​ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1394/03/30       پایان : ‏1394/10/06       21089 بازیکن       نوع : کلاسیک

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-479, 479] ‏1394/10/01 15:53:05 غارت شده volef.s32 ‏1394/10/01 18:14:17
2 volef.s32 مجی مصی دانته لو ‏1394/10/01 18:54:34 انتقال داده شده mostafa.ros ‏1394/10/01 19:20:31
3 mostafa.ros mostafa . volef ‏1394/10/01 19:20:31 انتقال داده شده ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ ‏1394/10/01 19:39:21
4 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ پیمان بزرگ ‏1394/10/01 19:39:21 انتقال داده شده asghar890 ‏1394/10/01 20:14:21
5 asghar890 burnt City 54 ‏1394/10/01 20:14:21 انتقال داده شده ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ ‏1394/10/01 20:21:13
6 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ اصغرارشیاسعیدسینا ‏1394/10/01 20:21:13 انتقال داده شده پـادشـاه جـوان ‏1394/10/01 20:31:49
7 پـادشـاه جـوان سجادساکی.ممدلو.دانته ‏1394/10/01 20:31:49 انتقال داده شده s0k07 ‏1394/10/01 20:57:17
8 s0k07 .علی صحت/lord hermes ‏1394/10/01 20:57:17 انتقال داده شده سوارتاریکی2 ‏1394/10/01 21:19:33
9 سوارتاریکی2 گانر/یاورکینگ/1001 ‏1394/10/01 21:19:33 انتقال داده شده bahram.n ‏1394/10/01 22:10:44
10 bahram.n اقا بهرام . علی اتنی ‏1394/10/01 22:10:44 انتقال داده شده perans babak ‏1394/10/02 00:43:03
11 perans babak ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ ‏1394/10/02 00:43:03 انتقال داده شده volef.s32 ‏1394/10/02 01:45:34
12 volef.s32 مجتبی مصطفیdante loo ‏1394/10/02 01:45:34 انتقال داده شده mostafa.ros ‏1394/10/02 02:11:23
13 mostafa.ros mostafa. looo .dante ‏1394/10/02 02:11:23 انتقال داده شده پـادشـاه جـوان ‏1394/10/02 04:35:55
14 پـادشـاه جـوان volef.danteمصطفیlooo ‏1394/10/02 04:35:55 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 power time ممد لوو.بابا گلنار. ممدلو دنته مجی مصی تسخیر
2 نابودگر تنها mehdi & dirk & reza ****Dark army**** تسخیر
3 miladmilad616 lord hermes سـکـوتـــ تسخیر
4 پـادشـاه جـوان MaMaDlooo&MaMaDDanTe مـــــادهــــــــا تسخیر
5 vahshat... 18۞ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ ۞ مـــــادهــــــــا تسخیر
6 z.nimar volef.32&mostafa.ros لوووDanTe.مصطفیvolef تسخیر
7 اهکتور mehdi dirk reza ****Dark army**** تسخیر
8 vahshat... 33۩۩۩ƇӇƛmƤƖƠƝ۩۩۩ مـــــادهــــــــا تسخیر
9 john schnee Schnee24 ****Dark army**** تسخیر
10 amir.hossein2000 ۩DanTe۩volef۩loooo۩ Mamaddante&Mamadloo تسخیر
11 پـادشـاه جـوان ممدلوو&mostafa&volef مـــــادهــــــــا تسخیر
12 volef.s32 مجی مصی دانته لو مـــــادهــــــــا محافظت
13 fenriss Haitabu S ****Dark army**** محافظت
14 پـادشـاه جـوان ۞dante&looo&volef۞ مـــــادهــــــــا محافظت
15 mostafa.ros مجتبیdanteمصطفیlooo مـــــادهــــــــا محافظت
16 اهکتور lord hermes ****Dark army**** محافظت
17 پـادشـاه جـوان ¤Looo&dante&alireza¤ مـــــادهــــــــا محافظت
18 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ ƊƛƦƘ ƇƖƬƳ/9 مـــــادهــــــــا محافظت
19 sarjokheh ممد لووو&سجاد ساکی ممدلو دنته مجی مصی محافظت
20 نابودگر تنها mehdi & dirk & reza ****Dark army**** محافظت
21 پـادشـاه جـوان mostafa.ros&dante&لو مـــــادهــــــــا محافظت
#بازیکناتحاد
1 mostafa.ros مـــــادهــــــــا
2 john schnee ****Dark army****
3 tigera2 ****Dark army****
4 sarjokheh ممدلو دنته مجی مصی
5 john schnee ****Dark army****
6 bardola مـــــادهــــــــا
7 john schnee ****Dark army****
8 saeed1393 مـــــادهــــــــا
9 thelegend1 ****Dark army****
10 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ مـــــادهــــــــا
11 maysam10 ****Dark army****
12 thelegend1 ****Dark army****
13 thelegend1 ****Dark army****
14 sarjokheh ممدلو دنته مجی مصی
15 ابی رام ****Dark army****
16 behzadgholampoor ****Dark army****
17 s0k07 سـکـوتـــ
18 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
19 s0k07 سـکـوتـــ
20 a.st4 ....
21 bahram.n ۩ شیاطین و فرشتگان ۩
22 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
23 perans babak ۩ شیاطین و فرشتگان ۩
24 ابی رام ****Dark army****
25 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
26 thelegend1 ****Dark army****
27 asghar890 مـــــادهــــــــا
28 sarjokheh ممدلو دنته مجی مصی
29 asghar890 مـــــادهــــــــا
30 asghar890 مـــــادهــــــــا
31 s0k07 سـکـوتـــ
32 perans babak ۩ شیاطین و فرشتگان ۩
33 volef.s32 مـــــادهــــــــا
34 ابی رام ****Dark army****
35 mostafa.ros مـــــادهــــــــا
36 s0k07 سـکـوتـــ
37 پـادشـاه جـوان مـــــادهــــــــا
38 رضا میر5 مـــــادهــــــــا
39 mostafa.ros مـــــادهــــــــا
40 fenriss ****Dark army****
41 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
42 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
43 mostafa.ros مـــــادهــــــــا
44 fenriss ****Dark army****
45 esud83 ****Dark army****
46 سوارتاریکی2 مـــــادهــــــــا
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین pediora
مهاجمین alone__wolf
مهاجمین master piece2015
مهاجمین *shah khorasan*
مهاجمین war_commander
@مدافعین
مهاجمین *robber*
مهاجمین پـادشـاه جـوان
مهاجمین sarbaz_vatan
مهاجمین bax_4997 ir
مهاجمین ارواح سرگردان
@غارت کنندگان
مهاجمین master piece2015
مهاجمین فریبرزاستوار_سربازوطن_mammad0012
مهاجمین alone__wolf
مهاجمین pablo scobar
مهاجمین ارواح سرگردان
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین fenriss
مهاجمین لوو لوو
مهاجمین thelegend1
مهاجمین john schnee
مهاجمین 011شوالیه های وحشی
مهاجمین خیو1374
مهاجمین فلفل سیاه
مهاجمین 001**

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 پـادشـاه جـوان 40439579
2 thelegend1 38840963
3 asghar890 35366472
4 fenriss 35260665
5 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ 32298247
6 john schnee 23325743
7 نابودگر تنها 17601459
8 good_boys 17454328
9 اهکتور 16804391
10 mostafa.ros 14302925

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 پـادشـاه جـوان 194378940
2 fenriss 51933549
3 thelegend1 23977465
4 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ 23398802
5 john schnee 18736473
6 اهکتور 11611886
7 asghar890 8536769
8 mostafa.ros 6038564
9 volef.s32 5725402
10 maysam10 4568750

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 پـادشـاه جـوان 51880080677
2 ƓƦƛƝƊ ƇӇƛmƤƖƠƝ 49819028218
3 asghar890 40344768738
4 fenriss 36638708317
5 mostafa.ros 34839304380
6 ابی رام 31724778851
7 volef.s32 30693840881
8 harry potter7 29671378235
9 s0k07 29024114264
10 bahram.n 25735703680

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 thelegend1 96127
2 fenriss 90906
3 john schnee 85764
4 volef.s32 83278
5 جعفری62 81748
6 پـادشـاه جـوان 81343
7 s0k07 71565
8 mostafa.ros 60988
9 behzadgholampoor 60304
10 perans babak 57946

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 مـــــادهــــــــا 226947872
2 ****Dark army**** 205494321
3 هخامنشیان.SPARTAN 67048201
4 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 37801341
5 ۩ƧPƛRƬƛƝ.هشتادسردار۩ 31959285
6 دیونـه های زنجـیری 26798716
7 پروفایل اتحاد بخونید 18691551
8 ایرانــــــــ 18366267
9 volef.danteمصطفیlooo 13910161
10 بامرام ها 8180250

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 مـــــادهــــــــا 259541613
2 ****Dark army**** 127511392
3 ۩ƧPƛRƬƛƝ.هشتادسردار۩ 7072546
4 پروفایل اتحاد بخونید 6965385
5 هخامنشیان.SPARTAN 6351425
6 ایرانــــــــ 6089514
7 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 5533252
8 دیونـه های زنجـیری 5223976
9 volef.danteمصطفیlooo 4540798
10 ****LEGENDS**** 3811589

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 مـــــادهــــــــا 356090478659
2 ****Dark army**** 199823198577
3 هخامنشیان.SPARTAN 97815247693
4 ۩ƧPƛRƬƛƝ.هشتادسردار۩ 57302751745
5 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 55927784900
6 ایرانــــــــ 41610258718
7 دیونـه های زنجـیری 31009957558
8 پروفایل اتحاد بخونید 22659927674
9 volef.danteمصطفیlooo 12084565443
10 بامرام ها 4498111960

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 مـــــادهــــــــا 1682993
2 ****Dark army**** 1656628
3 پروفایل اتحاد بخونید 248419
4 ۩ شیاطین و فرشتگان ۩ 196922
5 ایرانــــــــ 176596
6 volef.danteمصطفیlooo 162454
7 مجتبیdanteمصطفیlooo 150006
8 ممدلو دنته مجی مصی 131089
9 سـکـوتـــ 118406
10 بامرام ها 79996

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 22928

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 5954 % 26
نجار 3007 % 13
منجم 7055 % 31
صنعتگر 3763 % 16
معمار 3149 % 14